Podatki 2020 Beck książka

Podatki 2020 Beck książka
Podatki 2020 Beck książka

W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:,- Ordynację podatkową 2020,,- ustawę o kontroli skarbowej,,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku,,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2020,,- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizy


Zobacz więcej
1
Podatki 2020 Beck książka

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *